Pravidla festivalu Brána

Festival BRÁNA tvoří:

Oblastní kola

Pořadatelem či garantem oblastních kol jsou jednotlivé Velké rady ČTU.

Pořadatelem může být i externí subjekt, který byl určen Nejvyšší radou ČTU.

Oblastní kolo musí proběhnout nejdéle 14 dnů před konáním finále soutěže.

Výběrová předkola. 

O jejich pořádání rozhoduje pořadatel oblastního kola při velkém počtu přihlášek.

Celostátní finále

Garantem je Nejvyšší rada ČTU. Zpravidla pověřuje pořadatelstvím některou z oblastí ČTU.

Zásady soutěže

Soutěžící

 • Kategorie do 15 let 
 • Kategorie 15 – 18 let
 • Horní věkovou hranici kategorie nesmí soutěžící překročit v kalendářním roce, ve kterém se koná celostátní finále.

V rámci věkových kategorií soutěží:

 • Sólista
 • Skupina (od 2 do 12 členů) 

Osoby pouze instrumentálně doprovázející

Soutěžícího v kategorii do 15 let může pouze instrumentálně doprovázet též osoba starší 15 let.

Podmínky účasti v soutěži:

 • Splnění věkové kategorie
 • Včas podaná přihláška na jedno z oblastních kol

Soutěžní skladby

 • Počet soutěžních skladeb stanovuje předem každý pořadatel.
 • Musí být v každé samostatné soutěži (podle soutěžního členění a věkové kategorie) pro všechny soutěžící stejný.

Porota

 • Členové poroty jsou jmenováni jednotlivými pořadateli
 • Počet členů poroty je minimálně pět. 


Postoupení z oblastního kola do finále

 • Postupují 4 vítězní soutěžící – z každé kategorie 1 (věková kategorie a kategorie sólista a skupina)
 • O navýšení tohoto počtu může ve zvlášť odůvodněných případech rozhodnout pořadatel finále.
 • V oblastním kole mohou být kromě ocenění vítězů a postupujících uděleny i další ceny, jako například cena diváků, cena za autorskou tvorbu, za mimořádný interpretační výkon atd.

Finále

 • Do finále postupují soutěžící z oblastních kol, které poroty oblastních kol označily jako postupující;
 • úspěšní soutěžící z druhých míst v oblastních kolech, které poroty doporučily pro postup a pořadatel finále festivalu Brána je do soutěže přijal.

Soutěží se o:

 • vítězné trofeje v interpretační soutěži festivalu Brána, případně druhá a třetí místa
 • trofeje diváků na základě jejich hlasování;
 • absolutního vítěze festivalu Brána

Porota a pořadatelé mohou dále dle uvážení udělit další ceny, jako např.: za autorskou tvorbu, za mimořádný interpretační výkon, cenu sponzorů atd.

Absolutní vítěz festivalu Brána

Vzniká mu právo přímého postupu v rámci festivalu Porta či soutěží, které jsou mu postaveny na roveň jako nástupnické.
 

Podrobněji viz soutěžní řád.

Příloha Velikost
Soutěžní řád festivalu Brána (506.81 KB) 506.81 KB