Západočeské oblastní kolo

Kontakt na pořadatele:

ČTU – Západočeská oblast
Karel Pýcha
Topolová 1417, 363 01 Ostrov
mobil: 602 102 968
e-mail: kajapycha@centrum.cz