Západočeské oblastní kolo

Kontakt na pořadatele:

Mgr. Michal Bedeč
Vedoucí KD a MFC Březová
Kulturní dům a Multifunkční centrum Březová – Kino Admira
Komenského 250,  356 01 Březová
Tel.: 725 984 492
email: bedec@mu-brezova.cz