Oblastní kolo Ústí nad Labem

V roce 2020 kolo neproběhne. Těšíme se na vás v roce při organizování ročníku 2021!

Kontakt na pořadatele:

Hudební kroužky DDM a ZpDVPP ÚnL

Bc. Samuel Němec

hudebni@ddmul.cz