Oblastní kolo Ústí nad Labem

Kontakt na pořadatele:

Hudební kroužky DDM a ZpDVPP ÚnL

Bc. Samuel Němec

hudebni@ddmul.cz