Oblastní kolo Ústí nad Labem

V roce 2020 bude nově organizováno oblastní kolo v Ústí nad Labem.

Termín je stanoven na 7. listopadu 2020.

Kontakt na pořadatele:

Hudební kroužky DDM a ZpDVPP ÚnL

Bc. Samuel Němec

hudebni@ddmul.cz